Fürdővíz vizsgálatok

A köz- és magánfürdők, a hotelek wellness részlegei óriási fejlődésen mentek keresztül az utóbbi években, mind számban, mind technikai fejlettségben. Előírásra került, hogy csak vízforgatásos üzemmódban üzemeltetett rendszerek kaphatnak működési engedélyt a hatóságoktól. Ez alól csak a minősített gyógyvizes medencék kaptak felmentést.

A fürdők népszerűségével párhuzamosan a fürdővízzel kapcsolatos egészségügyi kockázatok és megbetegedések száma is emelkedik. Ezek elsősorban bakteriális eredetűek, amit a személyi higiénia, a fürdőkultúra alacsony színvonala miatt maguk a fürdőzők okoznak. Külön odafigyelést igényelnek a töltő-ürítő rendszerű gyógyvizes fürdők, ahol nincs fertőtlenítés és a fürdőzők nem tartják be a kötelező előzuhanyozás előírásait.

A cél az, hogy a fürdőkben olyan higiénés helyzet alakuljon ki, hogy a fürdőt használók egészségügyi kockázata csekély legyen, és ne okozzon fertőzést. Ennek érdekében a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének, közegészségügyi feltételeinek meg kell felelnie a 37/1996-os rendelet előírásainak. A bakteriológiai szempontokat az MSZ 13690-3/1989 előírásai határozzák meg. A víz visszaforgatásos fürdőket csak ivóvíz minőségű vízzel lehet feltölteni. A fürdővíz kémiai és bakteriológiai paramétereit és vizsgálatának gyakoriságát az illetékes közegészségügyi hatóság írja elő és az akkreditált laborok eredményeit az üzemeltető köteles bemutatni a hatóságnak.

A mesterséges, vízforgatásos rendszerű fürdőket elsősorban a széklet eredetű baktériumok meghatározásával ellenőrizzük. A fekálindikátorok kimutatása a fürdővízből egyértelműen jelzi a széklet eredetű szennyeződést, ami fertőzésveszélyes és növeli a kockázatot a fürdőzők megbetegedésére.

Laboratóriumunk havonta rendszeresen 30-40 létesítményt vizsgál és véleményez. Elmondható, hogy többségében az eredmények kedvezőek. Az eredményeket a mintavétel után két nappal postázzuk és/vagy e-mailben elküldjük, kifogás esetén telefonon értesítjük az üzemeltetőt. A havi rendszeres vizsgálatok végzésével törekszünk a higiénés körülmények javítására, a fürdés élményi és egészségi hasznának növelésére, egyúttal a Megrendelő szolgáltatásait igénybevevő vendégek elégedettségének növelésére.

A leggyakrabban vizsgált paraméterek fürdővíz esetén:

 

Kémiai vizsgálatok:

pH

Szabad és összes aktív klór

Ammónium-ion

Nitrit-ion

Nitrát-ion

Lúgosság

Keménység

Klorid-ion

Kémiai oxigénigény

Fajlagos vezetőképesség

 

Bakteriológiai vizsgálatok:

Coccus-szám

E. coli-szám

Pseudomonas aeruginosa-szám

Staphylococcus aureus-szám

Endoszám